Covid-19

Krav om Coronapas


For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kunder, besøgende og lignende til liberale serviceerhverv og køreskoler kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet. For køreskoler gælder det tilsvarende for ankomst til bil til eksempelvis praktisk køreundervisning. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten ved første naturlige kontakt mellem kunde og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Det kan f.eks. være, når man som kunde i en frisørsalon eller massagesalon bliver modtaget af personalet, efter man har indfundet sig i salonen/klinikken. 


 • Ved et Coronapas forstås dokumentation for en af følgende (se note):
  • Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.1
  • Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
  • Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.2
    
 • Dokumentation for coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk.
   
 • Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort
   
 • Der må alene tillades adgang til kunder, besøgende og lignede, der kan forevise et gyldigt coronapas. Såfremt der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.
   
 • Kravet om coronapas gælder ikke for følgende: 
  • Børn under 15 år
  • Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test
  • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19 test.
    
 • Til undtagelse for coronapas efter pkt. 1 kan dokumentation vises i form at sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. Undtagelse efter pkt. 2-3 kan ske på baggrund af en vurdering af troværdigheden af kundens udsagn. 
   
 • Kravet om coronapas gælder ligeledes ikke ved ankomst til ubemandede solarier jf. afsnittet herom. 
   
 • For personale ved liberale serviceerhverv og køreskoler gælder en anbefaling om at lade sig teste mindst 1 gang om ugen.
  • Ved positivt svar fra hurtigtest: der bør igangsættes selvisolation, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Derudover bør der reageres på positive testresultater i relation til kontaktopsporing. Personer med positive antigentest/hurtigtestbør få foretaget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt og dette bør der rådgives om af firmaet/myndigheden, der har udført antigentesten/hurtigtesten. Såfremt PCR-testen er negativ, og personen ikke har symptomer, skal selvisolation og kontaktopsporing afsluttes.
  • Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for brug af hurtigtest findes her.
    
 • Såfremt ansatte pålægges test af arbejdsgiveren, skal dette så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre en pålagt test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test. Der henvises til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 m.v.
   
 • Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler eller lokaliteter skal opfylde følgende krav:
  • Der skal i eller ved lokalerne og lokaliteterne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas samt bortvisning ved manglende dokumentation.
  • Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog de oplistede undtagelser.   

1. Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget efter som en PCR-test eller en antigentest/hurtigtest.
2. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.