Covid-19

Krav om Coronapas

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kunder, besøgende og lignende til liberale serviceerhverv og køreskoler kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet. For køreskoler gælder det tilsvarende for ankomst til bil til eksempelvis praktisk køreundervisning. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten ved første naturlige kontakt mellem kunde og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Det kan f.eks. være, når man som kunde i en frisørsalon eller massagesalon bliver modtaget af personalet, efter man har indfundet sig i salonen/klinikken.

1. Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget efter som en PCR-test eller en antigentest/hurtigtest.
2. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.